Hệ thống các Bộ nút số bida 3 băng

Tổng hợp các Hệ thống các Bộ nút số bida 3 băng (3 carom billiards). Gồm những bài lý thuyết hướng dẫn cụ thể cho từng thế bi, học cách tính toán… được chia sẻ bởi một người đam mê môn thể thao này.