Hashtag #nút số 3 băng

Bộ nút số A-Băng chạm dài

Chào các bạn, Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ một bộ nút số giải [...]

Bộ nút số Bola 12 – 3 băng con

Hôm trước mình đã giới thiệu các khái niệm cơ bản sử dụng trong bộ [...]

1 Comment

Bộ nút số Bola – P1: Giới thiệu cơ bản và áp dụng thế bi 3 băng cha (N-D-N)

Hôm nay mình sẽ đi vào 1 bộ nút số hiện đại rất được ưa [...]

1 Comment

Bộ nút số cúp Ngắn – Dài – Ngắn | Bida 3 băng

Chào các bạn, mình đã trở lại rồi đây. Dạo này hơi lu bu chuyện [...]

Bộ nút số 50 (cơ bản và mở rộng đầy đủ) | Bida 3 băng

Hướng dẫn chi tiết cách dùng Bộ nút số 50 bida 3 băng (bộ 50) cực [...]

1 Comment