Một hình bi – nhiều cách xoay xở

Chào các bạn, Hôm nay mình xin soạn 1 ví dụ hình bi và để xem chúng ta sẽ có những hướng tấn công nào và tên của những bộ số áp dụng cho thế bi đó nhé.

Phương án 1: Bộ 50

bida 2 Một hình bi   nhiều cách xoay xở

Nếu bạn chưa hiểu cách tính của bộ số 50 trong bida 3 băng này thì hãy dành vài phút xem bài hướng dẫn chi tiết ở đây nhé >> https://vncarom.com/bo-nut-so-50-bida-3-bang

Ưu điểm: Dễ tính toán, dễ nhớ.

Nhược: Cần đánh giò gà chính xác theo tia đã bắt. Ép phê cần hiểu rõ khi nào đánh 2, khi nào đánh 3.

Phương án 2: Bộ Bola (12 má)

bida 3 Một hình bi   nhiều cách xoay xở

Chi tiết, hướng dẫn sử dụng bộ số Bola 3 băng con, mời các bạn xem ở bài viết này >> https://vncarom.com/bo-nut-so-bola-p2-nhom-hinh-3-bang-con-d-n-d

Ưu điểm: Không cần quan tâm bi chủ chạm băng dài đầu tiên ở đâu.

Nhược: Tính toán nhiều số, chạm trái và ép phê cần độ ổn định, chính xác.

Phương án 3: Bộ số cộng

bida 4 Một hình bi   nhiều cách xoay xở

Hướng dẫn chi tiết Bộ nút số 2 băng gãy (Bộ số cộng) >> https://vncarom.com/bo-so-cong-bida-3-bang

Ưu điểm: Dễ nhớ, tính đơn giản.

Nhược: 2 ép phê và 3 ép phê làm bi chủ di chuyển khác nhau, cần kiểm soát ép phê của mình.

Phương án 4: Sổ giun bằng bộ số 0 3 6

bida 5 Một hình bi   nhiều cách xoay xở

Chi tiết cách tính bộ số 0 3 6 bida 3 băng >> https://vncarom.com/bo-nut-so-0-3-6-ngan-dai-ngan-khong-ep-phe

Liên quan:  Bộ nút số A-Băng chạm dài

Ưu điểm: Dễ nhớ, không cần ép phê.

Nhược: Yêu cầu tay sau ổn định tốt, không chèo. Đánh giò gà cần chính xác vào tia đã bắt.

Thế bi sổ cũng có thể sử dụng Bộ số Bola, mời các bạn xem rõ hơn tại bài viết này nhé >> https://vncarom.com/bo-nut-so-bola-p1-gioi-thieu-co-ban-va-ap-dung-the-bi-3-bang-cha-n-d-n

4.5/5 - 5972 bình chọn