Bộ nút số A băng Ngắn 2 Dài (đầy đủ các loại ép phê)

Hôm trước mình đã chia sẻ bộ A băng Ngắn 2 Dài không ép phê rồi. Hôm nay bổ sung cho đầy đủ để các bạn dễ sử dụng cho các thế bi nhé.

Bộ nút số A băng Ngắn 2 Dài đầy đủ các ép phê

bida 1 1024x557 Bộ nút số A băng Ngắn 2 Dài (đầy đủ các loại ép phê)

Công thức như trong hình. Trong đó:

Điểm đánh

Là các điểm màu xanh đậm từ 0 đến 40

Điểm đầu

Là các điểm màu cam từ 0 đến 4

Điểm trúng

Là các điểm màu xanh lá cây từ 0 đến 5

Ví dụ thế bi như hình minh họa trên

  • Nếu chọn đánh 0 ép phê, Điểm đánh = (Điểm đầu 2 + Ép phê 0) x Điểm trúng 4 = 2 x 4 = 8
  • Nếu chọn đánh 1 ép phê, Điểm đánh = (Điểm đầu 2 + Ép phê 1) x Điểm trúng 4 = 3 x 4 = 12
  • Nếu chọn đánh 2 ép phê, Điểm đánh = (Điểm đầu 2 + Ép phê 2) x Điểm trúng 4 = 4 x 4 = 16
  • Nếu chọn đánh 3 ép phê, Điểm đánh = (Điểm đầu 2 + Ép phê 3) x Điểm trúng 4 = 5 x 4 = 20
  • Nếu chọn đánh 4 ép phê, Điểm đánh = (Điểm đầu 2 + Ép phê 4) x Điểm trúng 4 = 6 x 4 = 24

Nếu các bạn cảm nhận về hình học tốt, có thể sử dụng cách bắt tia như sau

Mình ví dụ một thế bi A băng không ép phê và cách bắt tia nhé.

bida 2 Bộ nút số A băng Ngắn 2 Dài (đầy đủ các loại ép phê)

Bước 1: Xác định được điểm trúng như trên

bida 3 Bộ nút số A băng Ngắn 2 Dài (đầy đủ các loại ép phê)

Bước 2: Xác định trung điểm (điểm chính giữa) của đoạn nối Bi chủ và Điểm trúng

bida 4 Bộ nút số A băng Ngắn 2 Dài (đầy đủ các loại ép phê)

Bước 3: Tưởng tượng đường thẳng nối trung điểm và góc dậu

bida 5 Bộ nút số A băng Ngắn 2 Dài (đầy đủ các loại ép phê)

Bước 4: Đánh theo tia song song với đường tưởng tượng vừa rồi.

4.2/5 - 5434 bình chọn
Liên quan:  Bộ nút số A-Băng Ngắn dài-dài