Thông tin CLB: Bida Thanh Khê - Đà Nẵng

09 Hà Đông 1, Xuân Hà, Thanh Khê
Thể loại: Pool | Libre | 3 băng
Đánh giá của bạn