Cú Sanglee khép góc trong bida 3 băng

@vncarom Sanlee thấp cơ bén: gbc – điểm đánh – 20 = điểm trúng #bida3bang #3cushion #carom3băng #nutsobida #carom3cushion #vncarom ♬ This Is Not Phonk – Bgnzinho

Sanlee thấp cơ bén: gbc – điểm đánh – 20 = điểm trúng

#bida3bang #3cushion #carom3băng #nutsobida #carom3cushion #vncarom

Đánh giá của bạn
Liên quan:  Những pha phá đạn hay kinh dị bida 3 băng